Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Impressum

53 Bytes hinzugefügt, 4 Februar
keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Rechtsträger:'''
Provinzialat der Barmherzigen Brüder<br>Taborstraße 16<br>1020 Wien<br>Tel.: (01)21121-1100<br>
Fax: (01)21121-1120
'''<a href="mailto:kurhaus@bbschaerd.at">E-Mail an den Rechtsträger'''</a>
'''Unternehmensgegenstand:'''

Navigationsmenü